Hebrew  |  English  |  
שילוב ביופידבק בשירותים הפסיכולוגיים החינוכיים  |  "מעבר לדמיון" - לימוד רגיעה ויכולות הרפיה  |  קורסי שלב א' בביופידבק - המחזורים הבאים בירושלים ובת"א  |  

מונה:

דף הבית >> סדנאות העשרה ללקוחות ProRelax
 

 

סדנאות הדרכה והעשרה לעבודה עם המערכת המקצועית ProRelax
 
-     האם הנך עושה שימוש מירבי במערכת שרכשת?
-     כיצד מנצלים את מנגנון ה-MD-Movie  להרחבה מאד משמעותית של כלי התצוגה (לא רק Evolve וגרף...)?
-     כיצד לשלב את מנגנון האירועים שנוסף בגרסה 4 בכדי לנהל ולשמור מעקב רצוף על פעילות במפגש?
-    כיצד לעשות שימוש במערכת גם להעלאת העוררות ולא רק לרגיעה (במיוחד בגרסה 5)?
 -  מה אומר ד"ר ארנון רולניק מניסיונו על שילוב ה-ProRelax  במהלכו הכולל של הטיפול?
חברת מיינדלייף מארגנת סדנאות הדרכה המיועדת ללקוחות המערכת המקצועית ProRelax מתוצרתנו. סדנאות אלו באות להעשיר ולשפוך אור נוסף על שאלות כאלו ואחרות. במהלכן נעלה נושאים שחלקם ידועים וחלקם האחר במקרה הטוב ידועים אך לא עד כדי שנעשה בהם מלוא השימוש הראוי.
 
הסדנאות מחולקות לשני חלקים ונמשכת שלוש שעות + שעה נוספת לשאלות/תשובות והדגמות. החלק הראשון הנו הרצאה על שילוב מערכת ה- ProRelax בעבודה הטיפולית והשני יוקדש להסברים התפעוליים והטכנולוגיים. 
 
 
החלק הטיפולי (שעתיים): שילוב ה- ProRelax בשלבים השונים של הטיפול – "שימוש בביופידבק לא רק להורדת קווים"
החלק הראשון בסדנה ימשך שעתיים. בחלק זה יוצגו דרכים לשלב את המשוב באזורים השונים של התהליך הטיפולי. המדריך יראה כיצד המשוב הביולוגי יכול להיות מוכנס למטרות שונות בתוך המפגש הטיפולי ולא רק ממוקד בתהליך הרפייתי. התשלום למפגש הראשון הנו בגין החלק הראשון, העיקרי.  

לחלק זה יהיו שני מסלולים:
- מסלולים לטיפול באוכלוסיה בוגרת שיועבר ע"י ד"ר ארנון רולניק
- מסלולים לטיפול בבני נוער שיועבר ע"י אדר לביא

החלק התפעולי (שעה): העשרה למשתמשי ה- 
ProRelax
חלק זה יועבר ע"י זאב דניאלי. במסגרתו ייסקרו ויודגמו נושאים שונים בהפעלת המערכת. 
הסדנה התפעולית מיועדת רק לאלו שיש ברשותם ערכת ProRelax מגרסה 3 ומעלה.

שעה לדיון חופשי
בתום החלק התפעולי ייתקיים דיון חופשי של שעה שיכלול הדגמות ומענה לשאלות.   

 
דוגמה לנושאים שיועברו בחלק התפעולי של הסדנה:
-         שילוב יישומים (הפעלת מודולים ממערכת ה-ProRelax  במקביל ליישומים אחרים)
-         שימושים רחבים ומעניינים של מנוע הסרטים MD-Movie.
-         שילוב מנגנון האירועים וביצוע הקלדת מידע ברקע, ללא גרף נראה לעין.
-         הסבר שילובי השימוש ברגישות ובבלמי הירידות השונים של האנימציות המיוחדות.
-         שילוב תצוגות ה-View  במסמכים חיצוניים ושיטוח קובצי המפגשים למחקרים.
-         הסברים מתקדמים על צבירת הנתונים לצורך הבנה יותר עמוקה של הצגתם במסגרת ה-View .
 
המסגרת תנוצל למתן תשובות לשאלות נפוצות וכן יהיה שילוב עבודה מעשית תוך כדי הסדנה (מותנה בכמות הציוד שיימצא במקום).
 
   
מחירים:

לקוחות בשירות מלא: 200 ₪
לקוחות בשירות בסיסי: 275 ₪
לקוחות שלא בשירות: 375 ₪

סדנה תפתח במידה ויהיו 10 - 12 משתתפים. לא יתקבלו משתתפים נוספים על מנת למקד וליעל את הלימוד.
 
מועדים משוערים:

הסדנאות תתקיימנה בחודשים אוגוסט - דצמבר 2010. מועדים מדוייקים יפורסמו במהלך אפריל ומטפלים המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו לרישום מוקדם.
 
הסדנאות בכיוון בוגרים שתועברנה ע"י ארנון תתקיימה במשרדי חברת האם – "קבוצת הייעוץ הלפרין", רחוב בן גוריון 77, תל אביב.  בחדר הישיבות שבדירה 5 – הנהלת הקבוצה.
 
הסדנאות שמכוונות לטיפול בבני נוער בהדרכת אדר לביא תהיינה באתר מיינדלייף בבנין 1/ג'  בגן הטכנולוגי בירושלים.    
 
לייבסיטי - בניית אתרים