Hebrew  |  English  |  
שילוב ביופידבק בשירותים הפסיכולוגיים החינוכיים  |  "מעבר לדמיון" - לימוד רגיעה ויכולות הרפיה  |  קורסי שלב א' בביופידבק - המחזורים הבאים בירושלים ובת"א  |  

מונה:

אימון באינטרנט - המסגרת החדשנית לאימון וטיפול עם ביופידבק

 
מיינדלייף מעמידה לרשות אנשי המקצוע בארץ שירות ייחודי שפותח ע"י חברת ביופידבק אנליטיקס  ומאפשר אימון וטיפול באינטרנט תוך שימוש בביופידבק ונירופידבק. המערכת תומכת במגוון חיישנים והלקוחות רוכשים את החיישנים המתאימים להם.

לקהל הרחב אנו מציעים אימון / טיפול עם מגוון חיישני דופק (בניתוח HRV), חיישן מוליכות העור (GSR) של מיינדלייף, חיישן טמפרטורה היקפית וחיישן גלי מוח.

מבנה השירות:

לקוח הקצה (מתאמן, מטופל) רוכש שירות לאתר לשלושה חודשים וחיישנים עפ"י הנדרש. במקביל הוא מתקשר למטפל / מאמן שהורשה על ידנו לתת את התמיכה במערכת האינטרנט. הלקוח יכול להגיע אלינו ביוזמתו או בהפנייה ע"י מטפל אלינו להסדרת החלק שלו בשירות.

המאמן / מטפל בונה ללקוח הקצה רשומת פרטים אישית וקובע את מצג האימון (הוראות כתובות, תמונות, קובצי קול וווידאו, שאלונים ועוד).

המתאמן מבצע את האימון בתדירות יומית (10 דקות בכל פעם) והמידע על ביצועיו נשלח אוטומטית במייל אליו ואל המאמן / מטפל הממונה.
 
למאמן / מטפל ישנה אופציה לקביעת אימון / טיפול בזמן אמת תוך צפייה בגרפים שנוצרים ממכשור הביופידבק אליו מחובר לקוח הקצה. באמצעות קשר קולי ואפילו חזותי (כמו שימוש ב-Skype)  מתבצע החלק המילולי של האימון / טיפול.

בתום תקופת המנוי הראשוני יכול לקוח הקצה להמשיך ולהתחבר למערכת דרך רכישת מנוי לחודש(ים) נוסף(ים) או באמצעות רכישת חבילות שימושים (25 יחידות לחבילה).

מחירים (בש"ח, כוללים 18% מע"מ):
פריט סכום הערות
מנוי ראשוני בסיסי לאתר- שלושה חודשים 1,700 כולל חיישן דופק עם רישיון לאימונים יומיים של 10 דקות לאימון
המשך אימון -בסיסי תעריף חודשי 500 ניתן להתחילו רק אחרי רכישת חבילת מנוי ראשוני
הרחבת תמיכה טיפולית 300 התשלום לחודש וכולל אפשרות לאימון אחד של 20 דקות כשמטפל/מאמן מחובר אף הוא לשירות, צופה בזמן אמיתי בביצועי המתאמן ומנחה אותו. כמו כן הוא כולל ניתוח רחב יותר של תוצאות האימונים
רכישת חבילת אימונים - 25 יחידות של אימוני 10 דקות 300 ניתן לרכישה ע"י מטפלים / מאמנים או ישירות ע"י לקוח הקצה אחרי שרכש מנוי ראשוני של שלושה חודשים וסיים את עבודתו. חבילת האימונים תקיפה לתקופה של שלושה חודשים בלבד ממועד רכישתה.
תוספת לאימונים של 20 דקות 80% התוספת על תעריפי האימונים הבסיסיים של 10 דקות
אימון זמן אמת - תשלום לאתר 10 אימון עד 20 דקות. בנוסף יגבה המאמן/מטפל תמורה עבור ביצוע עבודה האימון / טיפול שלו ועל פי תעריפיו האישיים)
אימון זמן אמת - מורחב   לפי ביצוע בפועל. 10 ש"ח לכל 5 דקות שמעבר ל-20 הדקות הראשונות
סדנת שימוש במערכת למאמנים / מטפלים 750 סדנה של 16 שעות (4 מפגשים) להכרת המערכת ואופן העבודה עמה
חיישנים   חיישנים ניתן לקבל מאתנו (אם מצויים במלאי) או לרכוש ישירות דרך ספקי ציוד (לפי קישורים שיסופקו על ידנו). מחיר החיישנים  הנוכחי לפני משלוח, מע"מ ועלויות יבוא נע בין $15  (חיישן טמפרטורה) ל- $100 (חיישן גלי מוח).
רוכשי חבילת אימונים בסיסית יוכלו לקבל חיישן מוליכות (GSR) תמורת 200 ש"ח
לייבסיטי - בניית אתרים